arrow Europe - WC Qualification Europe Live

Azerbaijan 17:00 San Marino
Armenia 18:00 Denmark
Germany 19:45 Norway
Montenegro 19:45 Romania
Poland 19:45 Kazakhstan
England 19:45 Slovakia
Scotland 19:45 Malta
Slovenia 19:45 Lithuania
Northern Ireland 20:45 Czech Republic

Talk about the matches