arrow Europe - WC Qualification Europe Live

Lithuania 17:00 England
Denmark 18:00 Romania
Kazakhstan 18:00 Armenia
Poland 18:00 Montenegro
Slovakia 18:00 Malta
Slovenia 18:00 Scotland
Czech Republic 19:45 San Marino
Germany 19:45 Azerbaijan
Norway 20:45 Northern Ireland

Talk about the matches